Golf Course

Golfpark Rotterdam – Voortgang

ACHTER DE SCHERMEN WORDT HARD GEWERKT Hoewel de feitelijke aanleg van de golfbaan nog niet van start is gegaan, wordt er wel veel werk verzet achter de schermen en nadert het startmoment rap. Op de locatie zijn steeds vaker activiteiten … Read More

Tee renovatie op De Loonsche Duynen

Elk jaar worden een aantal afslagplaatsen van een nieuwe toplaag en zode voorzien. Dit jaar zijn hole 7 en 12 aangepakt. Inmiddels is het werk klaar. De tees zijn voorzien van zgn. big slabs. Dit zijn speciale zodes die het … Read More