Golfpark Rotterdam – Voortgang

ACHTER DE SCHERMEN WORDT HARD GEWERKT

Hoewel de feitelijke aanleg van de golfbaan nog niet van start is gegaan, wordt er wel veel werk verzet achter de schermen en nadert het startmoment rap. Op de locatie zijn steeds vaker activiteiten te zien in verband met voorbereidende werkzaamheden. Graag geven we een heel beknopt overzicht van de verschillende aspecten die momenteel aandacht vragen.

De aanleg van fase 1 van de 27-holes golfbaan staat gepland voor dit seizoen. Deze fase omvat de aanleg van 9 par holes, een driving range, een tijdelijk clubhuis en 3 volwaardige holes, gebaseerd op het ontwerp van Mastergolf International. De grove shaping van de holes is al gedaan, maar verdere vooruitgang hangt af van goedkeuringen en overleg met betrokken instanties.

Verschillende partijen, waaronder de Provincie Zuid Holland, Hoogheemraadschap Delfland, Gemeente Rotterdam en Staatsbosbeheer, zijn nauw betrokken bij het proces. Een transparante aanpak en helder overleg zijn cruciaal gezien de complexiteit van het project.

De Provincie Zuid Holland voert intensief overleg over milieuzorg op de locatie en vereist garanties voor behoud van milieukwaliteit. Vergelijkbare overleggen vinden plaats met Gemeente Rotterdam, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap Delfland over resp. bouwvergunningen, ecologisch beheer, openbaarheid en waterzaken op en rond het terrein.

DOORSPUITEN DRAINS

De locatie van Golfpark Rotterdam (in ontwikkeling) is een gesloten stortlocatie. Onder gecontroleerde omstandigheden is destijds verontreinigde grond gestort. Vervolgens is in opdracht van de gemeente Rotterdam een bovenafdichting op de stortplaats aangebracht.