CO2

Documenten CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.

Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A – Inzicht:
Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint

B – Reductie: 
Het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie

C – Transparantie:
Structurele communicatie over het CO2-beleid

D – Participatie:
Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

HGM is als een van de eerste bedrijven gecertificeerd voor niveau 5
en wij hopen dat er nog vele zullen volgen ... samen gaan we voor duurzaam!

Documenten:

Emissie inventarisaties 

Materiële emissies uit scope 3

Ketenanalayse

Voortgangsrapportages

Energiemanagement actieplannen

Communicatieplan

Initiatieven