Aan het werk op Landgoed Mattemburgh

Het Landgoed van Mattemburgh wordt gerekend tot de vijf gaafst bewaard gebleven stijltuinen van ons land, met een Engels en een Frans deel.

Het Engelse deel is het oudste en romantisch van aard. Dat wil zeggen met kronkelende paden, slingervijvers, verrassende doorkijkjes, klassieke standbeelden en een Chinees bruggetje. ‘Hoogtepunt’ is een theekoepel op een kunstmatige verhoging. Van hieruit lopen zichtassen naar de (voormalige) Oosterschelde en het beekdal van de Blaffert.

Het Franse deel kenmerkt zich door strakke boomrijen en geschoren hagen. Deze stijl, met geometrische figuren en lijnen, zoekt juist de tegenstelling met de eigenzinnige natuur. Onze collega’s maaien wekelijks en zijn momenteel bezig met het verbreden van de bestaande zandpaden.