GOLFPARK ROTTERDAM

In augustus werd bekend dat Hans het project Golfpark Rotterdam heeft overgenomen. Dit project is al zo’n 15 jaar in ontwikkeling, en nieuws over de voortgang werd slechts sporadisch op de website www.golfparkrotterdam.nl gedeeld.

In deze nieuwsbrief willen we graag enkele vragen over de overname beantwoorden

DOP NOAB

Dat is de afkorting van de naam van de locatie en staat voor: Definitieve Opslagplaats Noord-oost Abtspolder. Het is een stortlocatie aan de noordkant van Rotterdam, gelegen aan de Schie, nabij Rotterdam The Hague Airport. In het verleden is op deze plek o.a. baggerspecie en verontreinigde grond gestort. De Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de nazorg van deze stortlocatie. Controle door de Provincie vindt plaats door het monitoren van een complex systeem van nazorg-voorzieningen die in de stort zijn aangebracht. Hiermee worden afwatering, grondwater-peilen, waterkwaliteit etc. gecontroleerd. Het bestemmingsplan geeft aan dat er een openbare golfbaan kan worden ontwikkeld.

De initiatiefnemer John Scholte heeft vanaf 2008 aan dit project gewerkt. Sindsdien is o.a. circa 1 milj. m3 grond aangevoerd ter afdekking van de stort en voor gebruik van het vormgeven van de golfbaan. In 2017 werd HGM erbij betrokken als aannemer. De grove vormgeving van de eerste fase is in 2018 door ons uitgevoerd.

Hans heeft afgelopen zomer het stokje overgenomen van John Scholte. HGM gaat de aanleg van de baan verzorgen en HGE de exploitatie. Lambert Veenstra is als technisch adviseur aangetrokken. Bruno Steensels heeft een ontwerp gemaakt voor de golfbaan dat nog steeds geldt als uitgangspunt.

Belangrijk voor de voortgang van het project is dat we goed samenwerken met de provincie die verantwoordelijk is voor de nazorg. Dit houdt in dat we de plannen, de uitvoering en het beheer van de locatie steeds afstemmen met de verantwoordelijke  ambtenaar en altijd rekening houden met de nazorgbelangen.

PLANNING & PLANNEN

Het project omvat 4 fasen:
(planning natuurlijk onder voorbehoud)

  1. Tijdelijk clubhuis, driving range, 9 korte holes en 3 lange
  2. Aanleg 7 lange holes
  3. Aanleg 8 lange holes
  4. Bouw clubhuis

Uiteindelijk wordt het dus 18 holes grote baan en 1 x 9 holes par 3 / 4 kleine baan, met brasserie, driving range en oefenfaciliteiten. Tevens komen er een greenkeepersloods en een beheerderswoning. Er is ruimte genoeg. Het terrein is circa 70 hectare groot.

De verwachting is dat we komend voorjaar een start kunnen maken met de eerste fase. Als alles meezit kan er eind 2024 gegolft worden.