Uitgekiend HGM Bemestingsprogramma

De HGM-werkgroep bemesting evalueert elk jaar in februari het bemestingsprogramma en komt met bevindingen en suggesties. Die gelden als basis voor het nieuwe programma. De ervaringen met de insteek die we als HGM hebben met het programma een aantal jaren geleden genomen, zijn overwegend positief. We houden enerzijds de ontwikkelingen en innovaties van bemesting, biostimulanten en wetting agents goed in de gaten. Anderzijds volgen we de laatste ontwikkelingen rond het pesticidenverbod en de beperkte mogelijkheden die we nog hebben.

 

Feit is dat we met de jaren steeds minder schimmeldruk ervaren en de toepassingen in het schema geven over het algemeen een gecontroleerd groeibeeld. Dat is mooi! Onkruid blijft echter nog wel een uitdaging. 

Dat laatste ziet de GolfAlliantie (NGF, NGA en NVG) ook in. Vandaar dat recent een enquête onder de golfers is uitgezet waarin hen gevraagd wordt in hoeverre ze hinder van onkruid ondervinden. Daarmee worden de geesten rijp gemaakt voor minder perfecte golfbanen. De enquête resultaten dienen ook als input voor de gesprekken met de overheid over mogelijke uitzonderingen.

 

https://www.golf.nl/nieuws/2023/feb/enquete-ngf-golfbaanonderhoud-schimmels-onkruidL