In de afgelopen decennia zijn in Nederland veel golfbanen aangelegd. Sommige voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het verwachtingspatroon van de golfers ligt tegenwoordig aanmerkelijk hoger dan vroeger.

Daarnaast is het klimaat veranderd, de hoeveelheden neerslag die golfbanen in korte perioden te verwerken krijgen zijn enorm en stellen hoge eisen aan de cultuurtechnische eigenschappen. Veel banen zijn dan ook toe aan renovatie.

Ook op dit gebied is HGM gespecialiseerd. Met de ontwikkeling van een gefaseerd renovatieplan kunnen de gestelde doelen bereikt worden, terwijl de overlast voor de golfers beperkt blijft.