De eisen die tegenwoordig gesteld worden op het gebied van aanleg, onderhoud en renovatie van golfvoorzieningen zijn hoog. HGM bewijst goed om te kunnen gaan met dat verwachtingspatroon.

De ervaring en deskundigheid van HGM kan natuurlijk ook worden ingezet voor andere groenprojecten, waarbij men optimale kwaliteit wenst tegen de scherpste prijzen en voorwaarden.

Lage overheadkosten, een sobere organisatie en te allen tijden de kwaliteit behouden is het motto van HGM. Het is een bepaalde manier van werken, die alleen mogelijk is met een uitstekend samenwerkend team.

Uitgevoerde groenprojecten zijn onder andere:

Aanplanten van Amsterdam International Golf Course, uitbreiding camping terreinen, aanleg van terrassen en trappen, snoeiwerk en verwijderen van bomen, onderhoud en advies bij sportvelden, inzaaiwerkzaamheden op diverse ondergronden, etc.

Kortom een partner die u ontlast, ontzorgt en met u meedenkt.