HGM heeft zich een aantal jaar geleden ten doel gesteld op een drastische manier de omschakeling van een traditioneel beheer naar een doordacht ecologisch beheer door te voeren. Het traditionele groenbeheer werd met name gekenmerkt door onder meer een sterk gebruik van anorganische meststoffen en fytofarmaceutische producten. In het verleden werd niet vaak gezocht naar de diepere oorzaak van een bepaald fenomeen, daar de nadruk voornamelijk lag op het voeren van een curatief beheer!

De aanpak welke door HGM wordt nagestreefd kan worden getypeerd als:

 • rationeel
 • preventief
 • milieuvriendelijk
 • duurzaam

Zo is er bijvoorbeeld sprake van een doordacht gebruik van organische meststoffen in functie van onderzoek naar het terrein, een reeks bodemanalyses. De ziektebestrijding wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door het voeren van een sterk preventief beheer o.a. door extra aandacht te schenken aan de verbetering van de bodemstructuur. Het gebruik van sproeistoffen wordt in het kader van dit beheersplan beschouwd als afnemend en zal in de toekomst alleen als noodrem plaatsvinden op de spelzones (tees, greens, fairways, semi rough) indien de greenkeeper dit noodzakelijk acht. Hierbij zal hij steeds gebruik maken van de minst milieubelastende producten. In dit kader dient gestreefd te worden naar een goed uitgewerkte Integratie Pest Management (I.P.M.) strategie, hetgeen inhoudt dat volgende punten in het bijzonder de aandacht krijgen:

 • biologische controle
 • resistentie tegen ziekten
 • activeren van het bodemleven
 • minimaliseren van beschermingsmiddelen
 • niet meer preventief spuiten
 • cultuurtechniek onderhoud

Een goede I.P.M. start een geruime tijd, zelfs voordat er sprake is van ziekte, of anders gezegd dient alles gehaald te worden uit goede greenkeeping methoden. Het bestaat eruit om de plant zoveel mogelijk te wapenen tegen infecties. Ondanks het gegeven dat de omschakeling naar ecologisch beheer hier en daar nog bijgestuurd zal moeten worden, werkt HGM middels haar werkmethoden mee aan het verkrijgen van een beter milieu.

Het belang van een specialist

HGM is, als gekwalificeerd golfbaanspecialist op gebied van aanleg, renovatie en onderhoud van golfbanen d.m.v. haar expertise in staat om niet alleen in het offerte stadium, maar ook gedurende de uitvoering een meedenkende en proactieve rol te vervullen met als doel kosten te besparen ten gunste van een zo hoog mogelijk haalbare kwaliteit van uw golfbaan.

De co├Ârdinatie van de uit te voeren werkzaamheden omwille van:

 • voorkomen van storende lagen in de bodem (storende lagen in de grondbewerkingen kunnen de kwaliteit drastisch be├»nvloeden). De gevolgen ervan kunnen vele jaren na de aanleg nog problemen geven in het beheer van de golfbaan.
 • een te behalen kwaliteitsproduct
 • aanleg met continu oog voor toekomstig beheer
 • de voortgang van de werkzaamheden (realistische planning)
 • strak geregisseerde uitvoering
 • nauwgezette kostenbewaking